VASTO. La Štorie del Carnevale 2018

FERNANDO D'ANNUNZIO

Il Circolo Socio Culturale “S. Antonio Abate” con il patrocinio del Comune di Vasto

PRESENTA

La Štorie”

(scritta da Fernando D’Annunzio)

“La Štorie” è un canto tradizionale carnascialesco vastese, che prende origine e ispirazione dai cantastorie medievali. È un canto il cui testo, in dialetto, viene riscritto ogni anno da Fernando D’Annunzio, ultimo autore dal 1995, e consiste nella narrazione, a volte in chiave scherzosa, dei fatti accaduti durante l’anno trascorso tra un Carnevale e l’altro, trattando argomenti vari: da quelli internazionali e nazionali a quelli prettamente locali. L’autore non dice, ma mette in versi, rima, metrica e musica, la voce del popolo “vox populi”, voce che narra, loda, critica, denuncia, senza voler essere di parte e senza voler offendere alcuno… e, nel caso, come si suol dire: ogni eventuale riferimento è puramente casuale.

Nel 2014, edito da Il Torcoliere – Vasto, a cura di Fernando D’Annunzio, è uscita la raccolta intitolata

La Štorie, contenente le 20 edizioni, dal 1995 al 2014, completa di ricerca storica e documentazione fotografica, con la collaborazione di Pasquale Spadaccini e Beniamino Fiore.

(Alcune copie della raccolta dovrebbero essere ancora disponibili presso alcune librerie di Vasto)

1

E pur’ a’huànne j’ariprisindàme

e n’addra Štorie mo vi li candàme,

parisce ca mo sém’ accumunzàte,

vindiquattr’anne invéce à ggià passàte.

Chišta bbèlla tradiziòne

che vvé’ dall’andichità

cèrte ne’ l’adéma pèrde,

nu’ l’adéma cultivà.

2

A Carnivàle s’adà šta’ cundènde,

s’adà pinzà a lu divertimènde,

ma ogne anne, li sapéme tutte,

ci šta lu bbèll’ e ci pò šta lu bbrutte.

Tuttiquènde li vulésse

ca lu monne s’aggiuštàsse,

ma n’adéma rèsse trište,

la sperànz’ adà risìšte.

3

Lu Pape li va sèmpre pridicanne:

“La pace e lu bbéne pe’ ‘štu monne”; Francésche, Ddi’ li pozz’ abbinidìce,

pe’ ttutte quélle che fa e che dice.

E li cand’ a ttuttiquènde

‘gna lu monn’ avéssa jì’,

ma šta chille che n’gi sènde

o che ni’ li vo’ sindì’.

4

A la Coréa šta chilu mammòcce

che sacce che ci té’ déndr’ a la cocce;

li mìssil’ e li bomme va pruvuànne

e nghi lu nucleàre šta schirzanne.

Ha truhuàte all’addra vì’

n’addra coccia glurijòse,

se cuntìnue a jjì’ ‘ccuscì,

pò succiuéde bbrutte cose.

 

5

Nisciùne li vulésse li migrande,

però all’Italie ci n’arrive tande.

All’Afriche ci šteme dirimbètte

e ttutt’ aècche vé ‘ ccircà ricètte.

Ma ci šta cirte nazziùne

che ni’ vvo’ ‘ccittà nisciùne,

all’Europe ognùn’ aggiušte

ogne cose a prùpie hušte.

6

Lu quattre Marze adéma jì’ ‘ vvutà,

ma è cchiù chille che dapù n’gi va’.

Partìte, gruppe, muvimìnde e lište,

ognune la vittorie à ggià prevište.

Tutte si li cand’ e sòne,

tutte vo’ tiné rraggiòne…

Mo si scorne, mo s’abbracce

e di vute vann’ a ccacce.

7

‘Na vodde chi vvuléve guvurnà,

li vute si l’adéva mirità;

mo šta chi ti li cèrche e ti prumétte

e ci šta pure chille che l’accatte.

Che ffidùce ti po’ da’

chi li vute adà ‘ccattà,

pe’ ffa’ l’indirrèssa su’

vo’ fa’ féss’ a ttutti nu’!

8

‘Na piaga grosse di chišta nazziòne

è quélle de la disoccupaziòne…

pe’ ttutt’ e pe’ li ggiùne specialmènde,

nisciùne fin’ a mmo šta ‘ ffa’ nijènde.

A li vicchie che fatìje

ni’ li fanne jì’ ‘n pinziòne,

pe’ li ggiùne che šta’ ‘ spasse

nin zi tròv’ occupaziòne.

 

9

Manganze di fatìje o àddre cose,

è sempre méne chille che si spose.

Nin crésce a ‘štu Paése li famìje,

n’zi té’ curagge mangh’ a fa’ li fìje.

E li vìcchie sèmpre aumènde

e li ggiùne n’ té’ futùre;

ci vo’ nu pruvvidimènde

ma nin tròvene la cure.

10

Che dispiacére e quanta delusione

la squadra Nazziunàle di pallone;

adéva jì’ a la Russie a li Mundiàle,

ma tutticose j’à girate male.

Da lu cinguantott’ a huànne

ha passàte sissant’anne;

nghi Venture allinatore

‘i ni sém’ asciùte fore.

11

Mo, sènza la TV a pagamènde

n’zi véde futtebbàlle pi’ nijènde.

E tra li jucature in seria “A”

di italiàne quase n’gi ni šta’.

Mo li suciutà in crise

se l’accatte li cinìse…

N’è cchiù sport genuìne,

è nu ggire di quatrìne!

12

Mo tuttiquènde té’ chilu štrummènde,

agnà si chiame ésse… “Smart-fonn”,

e ni’ li lasse manghe nu mumènde,

mangàve quéss’ a ffa’ scilì’ lu monne.

Tutt’ a scaricà li “App”:

“Facebbucch’ e Wozzapp”,

“Messangèr e Ištagràm”,

“Pošte, Twitt e Telegràm”!

13

Però chišti štrummìnde, sscì’ bbindétte,

nghi ttutt’ e ttutte ti fa šta’ ‘n gunduàtte.

Šta chi ne fa bbon’ use o ci fatìje

e chi ci fa li pittilazzarìje.

Tutte quélle che succéde

ogne une sènd’ e vvéde;

ti pu’ culligà’ nghi ‘Ndònie

pure da la “Cifricònie”!

14

Chišta canzone, ch’è già longhe tande,

è cèrte, n’pò parlà di tuttecòse;

capàme quélle che jé cchiù ‘mburtande

e quélle che pò rèsse cchiù curiòse.

Mo tuccàme cacche ttašte

ch’arihuarde cchiù Lu Uašte,

ci n’ascisse di rumuànze…

e ci šta pure d’avànze!

 

15

La sicurézze sèmpre fa difètte,

però nin ci vo’ créde lu Prefètte.

Ci’avéssa šta’ la videosorvegliànze,

ma n’gi si pò tiné’ tanda sperànze.

‘Ngindie, furte e vandalìsme,

spacce, scìppe e lu bullisme;

šta’ ‘ ssucciuéde nott’ e jurne

pe’ lu céntre e li dinturne.

16

Tinéme Punta d’Erce e Mottagrosse

tra li cchiù bbille spiagge italiàne;

da migliurà li cose ci štattésse,

‘ccuscì chille che vvè’ dapù arimàne:

li parchigge, l’accoglienze,

li sirvìzie, l’assištènze…

ma n’zi sa che vucaziòne

vonne da’ a chišta zone.

17

Sèmpre gradìte è l’ùspite a Lu Uašte,

speriàme ca ci vé’ tanda turište…

Šta pure lu turisme animàle,

a mmorr’ a mmorr’ arrive li cinghiàle.

Già è piéne li paragge,

cacchidùne vé’ in città,

pi’ li bbagne a la spiagge

già si štann’ a prinutà.

18

Pe’ ll’AVIS di Lu Uašte, certamènde

ci vo’ n’augurie e nu ringraziamènde:

da cinguand’anne chišt’Assuciazione

ajjut’ a risanà’ tanda pirzòne.

E lu sanghe jé nu done

che ognune li pò dà’;

bbašta fa’ ‘na dunaziòne

e ‘na vite pu’ salvà.

19

Che bbille cose i’hann’ arihalàte

li Viggile del Fuoco pinziunàte!

‘Šti vulundarie bbrave e fatiatùre

di tanda cose si šta’ ‘ ttoje cure.

Sènza sodde fa’ risorge

tanda noštre andichità

e chi vvé’ pagàte appošte

li šta sol’ a trascurà.

20

E nghi la štrofe che štéme candènne,

“La Štorie” di chišt’anne šta finènne…

e se Ddi’ vo’ nghi n’addra Štoria nòve

minìm’ a lu ddumìl’ e ddiciannove.

‘Šta canzòne s’é finùte

e speriàme v’à piaciùte.

Tand’ augurie a ttuttiquènde

di šta sèmpre allegramende!

 

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: