Vasto. Appuntamento con “La Štorie” 2016

storia-carnevale-2013FERNANDO D'ANNUNZIOIl Circolo Socio Cult. “S. Antonio Abate” e la Parrocchia “S. Maria del Sabato Santo” con il patrocinio del Comune di Vasto, PRESENTANO:

“La Štorie”

 (scritta da Fernando D’Annunzio)

“La Štorie” è un canto tradizionale carnascialesco vastese, dalle origini antiche, forse risalenti al tempo dei cantastorie medievali. E’ un canto il cui testo, in dialetto abruzzese, viene riscritto ogni anno da Fernando D’Annunzio, ultimo autore dal 1995, e consiste nella narrazione in chiave spesso scherzosa dei fatti accaduti durante l’anno trascorso, tra un Carnevale e l’altro, partendo da argomenti internazionali, proseguendo con quelli nazionali e soffermandosi su quelli locali. L’autore non dice, ma mette in versi, rima, metrica e musica, la voce del popolo,voce che loda, che critica, che denuncia, senza voler essere di parte e senza voler offendere alcuno… e, nel caso, come si suol dire: ogni eventuale riferimento é puramente casuale.

Nel 2014, edito da “Il Torcoliere – Vasto” e a cura di Fernando D’Annunzio (Info: fernandodannunzio@yahoo.it  – Tel.0873.380096), è uscita la raccolta intitolata “La Štorie” contenente le 20 edizioni, dal 1995 al 2014, completa di ricerca storica e documentazione  fotografica, con la collaborazione di Pasquale Spadaccini e Beniamino Fiore.

Appuntamento in Centro Storico dalle 17 alle 19,30 di Domenica 7 Febbraio + Diretta su TRSP, ore 18,30.

– GRAZIE A: CANTORI, MUSICI, ORGANIZZATORI, COLLABORATORI e SPONSOR –

  1

Ogn’anne, bbèlle, bbrutte, bbon’o male,

arrive prešt’ o tarde Carnivàle,

‘na fešte d’allegrìje e di bbaldorie

e nu’ aricacciàme n’addra Štorie.

Nghi ‘štu monne divindàte

sempre cchiù aritravuddàte,

n’ àma pèrde la vulìje

di nu ccone d’allegrìje.

2

La situazione pare sèmpre pègge,

nijènde s’arisolve e si currègge.

A quélle che succéde e che si véde

a vvodde nin gi vulassàme créde.

Crésce sèmpre li pinzìre

pe’ lu mônne tutte ‘ndìre;

pe’ l’Italie e pe’ Lu Uašte

li pinzìre nin gi’ avašte.

3

Da li paìse che nin trove pace

arrive li migrande a milijùne;

‘štu fuatt’ a tanda ggènde ni’ ji piace,

l’accorde nin gi šta tra li nazziune.

Bbella cose é l’accogliènze,

ma ci vo’ tanda prudènze,

‘mmèzz’ a chila ggènda trište

ci po’ šta li tirrurište.

4

Papa Francésche parle di nu Ddìje

d’amore, pace e misericordie.

Nisciùne Ddì’ vulésse ca li fìje

sumènde la viulènze e la discordie.

Ma ci šta chi, gna vo’ ésse,

‘ntirpritàje li scritture,

nghi massacre e attindàte

a lu monne fa paùre.

5

L’Europa Unìte angòre n’ z’aunìsce,

e fin’ a mmo li cose ni’ vva’ lisce.

Soltande la monéte jé la štésse,

ma ognune vo’ pinzà sole pi’ ésse.

Ci šta chi si sènde forte

e vo’ sole cummuannà.

E šta chi chiude li porte

a la solidarietà.

6

L’anne passàte, tra l’avvinimènde:

s’é ffatte Mattarèlle presidènde,

e fors’ é štate ‘na scélta felìce,

quasi nisciùn’ à ‘vute da ridìce.

N’addre gross’ avvinimènde

ch’ à ‘ttiràte tanda ggende:

nghi l’EXPO lu monne sane

à passàte pi’ Milane.

7         

Di addre si cumbìne poch’ e niènde,

si parle e nin zi fa nu pass’ annènde;

‘gné li cicàte quande fa’ a pretàte,

‘ccuscì discùte Càmer’ e Senàte.

E nghi quélle che ‘i côšte,

fanne fume e niènd’ arrošte.

Se ‘na tass’ hanne luvàte

a ccacche vvì’ t’hanne fricàte .

8

Chi šta ‘n pulìtiche a ogne llivèlle

ni’ mmolle né poltrone né sgabbèlle;

nghi li rimburse e nghi li vitalìzie

ci càmben’ e si léven’ ogne sfìzie.

Li diritte e li quatrìne,

chille lore nin zi tocche,

ma la zoche, tire tire,

cacche jurne pu’ si štocche.

9

Lu Parche di la “Cošta Teatìne”

šta sopr’ a lu ggiurnàle ogne matìne;

quélle di li “Trabbucche” sèmpre cchiù

si véde spésse pur’ a la “tivvù”.

Se ne parle ma n’ zi quajje

e a ‘štu mare tande bbèlle,

se l’accorde nin zi trove,

mo ci’arrìve li trivèlle.

10

Sarà lu mal guvuèrne o é la crise,

ma ‘šta città é piéne di prubbléme.

Lu Uašte noštre jé nu paradise

e a vvôdde forse ni’ ‘i n’accurgéme.

Nu’ l’adém’ arispittà

e j’adéme da’ da fa’…

Aridàme lu splendòre

a la noštra tèrra d’ore.

11

Lu Uašte si pò fa cèrte nu vande

pe’ lu magnà ch’ a ttutte piace tande,

e lu bbrudétte va pe’ nnummunàte,

pe’ la bbuntà da tutte ve’ ‘pprizzàte.

E di pésce li pietànze

ni tinéme n’abbundanze

e nisciùne, pi’ di cchiù,

li sa coce come nnu’.

12

Pe’ ttutt’ Italie e ‘n gire pe’ lu mônne

štann’ a canosce chišta cosa tônne,

chišta prelibbatézze genuìne:

štéme parlànne de la “vindricìne”.

N’ gi šta dùbbie ca é bbone,

fa onòre a chišta zone,

piace cchiù di lu prusutte,

fa liccà li bbaff’ a ttutte.

13

L’eštàte ch’à passàte, di turište

si dice ca di méne si n’é vvište;

sarrà la crise angòre n’à finùte,

campigge e albirghe l’hann’ arisindùte.

Ma di “bèd e breakfàšt”

si šta ‘ mbjì tutte Lu Uašte,

pizzerìie e rišturènde

štéve pjìne tuttiquènde.

14

Pe’ la trascuratézze e l’abbandone

Lu Uašte, li sapéme, jé campione;

štann’ a fa’ scumbarì da la memorie

quélle ch’é patrimonie de la štorie.

E lu mure a d’Avalòs

e dapù Santa Lucìje…

Tanta cose bill’ e antìche

štém’ a pèrde pe’ la vìje.

15

S’allaghe la Marìne quanda piove

e angòre nu rumèdie nin zi trove;

i’aricurdàme di marze passate

che, soccia-socce, tutte s’é ‘llagàte.

Pare mo ca lu Cunzìje

šta ‘ študià la soluzione:

arihàl’ a ogne famìje

nu bbattèlle o nu muscone.

16

Nu ccone tinavàme la speranze

ch’ alméne nghi la videosorveglianze

la ggènde scapištràte e sbruvugnàte

a fa’ dammaje s’avésse calmàte.

‘N gap’ a cchille, jé sicure,

n’ gi pò šta lu cirivèlle,

o ci šta la sigatùre

o ci šta la cacarèlle.

17

‘Na cosa bbone che štanne facènne:

cacche semàfere štann’ assimanne.

Li rutatòrie mo tande s’ aùse,

ma chille di Lu Uašte jé curiùse…

Mo la mode s’é cagnàte,

n’addra forme j’hanne date:

ni’ l’à disignàte Giotte,

te’ la fôrme di lu “otte”.

18

N’ zi parle tande cchiù di lu puallone,

li uaštarùle té’ n’addra passione;

déntr’ a li bar, pe’ piazz’ e piazzétte,

si parle mo di li moticiclétte.

Mo tinéme lu campione

che si chiame Andrea Iannone,

nu campione ‘ccizziunuàle

a llivèlle mundijàle!

19

Fra poche s’adà jì a rivutà

pe’ lamminištrazione a ‘šta città

e tra partìte, lište e muvimènde

la ggènde nin gi šta ‘ ccapì nijènde.

Nghi prumuésse e propagande

ogne une se le cande,

se le cande e se le sone:

“vut’ a mmè ca vute bbone!”

20

Da che “La Štorie”, li candàme nu’,

di anne n’à passate vindidù;

se pe’ tand’ anne séme cuntinuàte,

vuol dire ca la ggènde n’ z’è štufàte.

N’ z’é štufàte chi li sènde,

chi li cande jé cundènde,

pe’ n’addr’ anne, nu’ speriàme,

n’addra Štorie vi purtàme.

 

 

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: