L’angolo della poesia. Cuore trafitto

Tiberio Occhionero al lago di Casoli (CH) nell'aprile 1975C’era come l’Aurora del mondo

sulla tua pura fronte

e nello splendore degli occhi.

Zirlo di merli nella voce segnava

il ritmo di un mattino lontano in quel di Casoli,

alla riva del romantico lago che trascinava

un Veliero carico di Sogni,

imbandierato d’Amore e di Speranza …….

Apoteòsi di Vita, canto di un poeta-indovino

che ti guardò un mattino

e poi “scomparve” …….

Anche Tu te ne andasti,

lasciandoci d’improvviso

dopo breve, tormentato calvario.

Volevi tanto vivere e non morire,

ma la falce crudele

recise anche te nel suo campo.

Avremmo voluto

strapparti dal Cuore ogni dolore,

sostituirci a te nella tua pena,

infonderti Coraggio e Fede nella Vita.

Possiamo, invece,

solo abbracciarti nei nostri ricordi

e guardarti struggentemente

in fondo agli occhi,

e ripeterti in silenzio

quanto ti amiamo ancora!

 

[In lingua albanese]

Ishi si Agìmëja shèkuit

Sìpër bàllëvet pàstura të tùve

E ka shkëlqyeri syvet.

Zìrëli zògjesh ka vùxha shënòi

Kadhèncën njëja mëngjes dharàsu ka àna Kàzulit,

te brèga lìqens romantìk çë tërhilli

një Anìje plot me Ëndëra,

flamurtìrtur me Dashurì dhe Shpresh …….

Apoteòz Gjèllësh, këng njëja puèt-gjëzëtòr

Që të varèvi një mëngjès

E pësàna “uzhdùk” …….

Edhè Ty vàjëte us,

braktisùrturit nève paprìtur

pësàna i shkurt, kalvàr bezdìs.

Dish rròje aq nuk të vëdìsëje,

por drapëri i mizòr

këpùti edhè tyja ka dhèu tyj.

Sëdhëròjëtëm

të shkuljëm ka zëmëra jòte çdò dhëmbje,

të zëvendësohëshëm pë tyja ka dënimëja jòte,

të jàpurit tyja Guxìm dhe Shprèsë ka Gjèlla.

Mund, ndërsà,

Mëse të përqafòmi bërënda kujitimëvet tòna

e të varèmi me shumë dhëùr dhe keqàrdhje

ka fùndi syvet,

dhe të përsërìmi me hèshtje

sa të duòmi mirë akòma!

Tiberio Occhionero